CONSUMER SAFETY NOTICE

Beperkt aantal Powerline Inflators

recallpowerlineNL 

Aqua Lung voert een vrijwillige product-update van een beperkte hoeveelheid Powerline inflators uit.

De Powerline inflators zijn te vinden op alle Aqua Lung trimvesten en de Apeks Black Ice.

Als u na 1 januari 2015 een Aqua Lung trimvest / Apeks Black Ice heeft aangekocht, zal deze moeten worden geïnspecteerd om te bepalen of het trimvest een update nodig heeft.

Aqua Lung is bezorgd dat er een storing kan optreden tijdens een duik, waardoor de Powerline inflator lucht blijft geven nadat de inflatie knop is losgelaten.

Hoewel er meldingen zijn geweest dat dit onder water is voorgekomen, zijn er geen meldingen van verwondingen gedaan.

Aqua Lung gelooft dat een veiligheidsaankondiging (terugroep) een veilige en juiste actie is om te ondernemen.

Oplossing: Consumenten moeten onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Powerline inflators met een datum code die begint met een H.

Breng het trimvest naar uw dichtstbijzijnde erkende Aqua Lung dealer of  duikcentrum.

Zij zijn in staat om uw Powerline inflator te updaten. De aanpassing wordt uitgevoerd onder garantie en zal geen kosten voor u meebrengen.

 

Consument Contact - voor bijkomende hulp of informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke erkende Aqua Lung dealer of bezoekt u www.aqualung.com

 

P.S.: We hebben nog niet veel onderdelen op stock. Bel ons op vooraleer langs te komen om te zien of we U direct kunnen helpen.

 

recallpowerline

CONSUMER SAFETY NOTICE

SELECT POWERLINE INFLATORS

Aqua Lung is conducting a voluntary product update of select Powerline inflators.

Powerline inflators are found on all Aqua Lung Buoyancy Compensators and the Apeks Black Ice Buoyancy Compensator.

If you have purchased an Aqua Lung BCD/Apeks Black Ice since January 1, 2015, it will need to be inspected to determine if it meets the specific criteria and requires updating.

Aqua Lung is concerned that a failure may occur during a dive, causing the Powerline to continue inflating after the inflation button has been released, increasing the potential of an uncontrolled accent.

While there have been reports of this occurring underwater, there have not been any reported injuries, Aqua Lung believes that a voluntary safety notice is the safe and prudent thing to do.

 

Remedy: Consumers should immediately stop using their BCs with Powerline inflators with a date code beginning with an H.

Bring the BCD to your nearest authorized Aqua Lung Dive Retailer or Dive Center.

They will be able to update your Powerline inflator for you.

The replacement is made under warranty and you will not incur any charges.

 

Consumer Contact - for additional assistance please contact your local

authorized Aqua Lung dealer or visit www.aqualung.com/fr

P.S.: We hebben nog niet veel onderdelen op stock. Bel ons op vooraleer langs te komen om te zien of we U direct kunnen helpen.