Dive and Win R

Dive & Win! Hoe meer duiken,hoe meer kansen om te winnen!

Telkens je komt duiken tussen 16/12/2022 en 15/03/2023 maak je kans op een Helix Pro Automatenset geschonken door Bubble and Dive en/of een gratis duikbeurt + drankbon pakket.

Actie voorwaarden

 • Ontvang één deelnameformulier per betaalde duikbeurt. Drop het ingevulde formulier in de daarvoor bestemde box in het cafetaria.
 • Niet correct of onleesbaar ingevulde deelnameformulieren worden uitgesloten van de trekkingen
 • De maandwinnaars nemen ook deel aan de grote trekking
 • Maandtrekking op 15/01/2023 & 15/02/2023 -> te winnen één gratis duikbeurt + één drankbon (excl. cocktails en mocktails)
 • Grote trekking op 15/03/2023 te winnen : een automatenset Aqualung - Helix Pro DIN300 + Octopus Helix + automaat opbergtas Bubble and Dive t.w.v. €739
 • Na de grote trekking worden alle deelname formulieren verwijderd
 • De winnaars worden per mail op de hoogte gebracht
 • Binnen de twee weken na bekendmaking dient elke winnaar, via mail, aan de Duiktank Transfo te bevestigen de prijs te willen ontvangen
 • Alle winnaars worden bekendgemaakt op de sociale madia kanalen van Transfo Duiktank en Bubble and Dive
 • Een prijs kan niet geruild worden voor geld, vouchers, tegoed bonnen, ...
 • Er is op geen enkele manier communicatie mogelijk over de wedstrijd
 • Voor reservatie van de duik beurten gelden de reserveringsvoorwaarden : www.duiktank.be