Regeling ivm het keuren en het vullen van flessen zonder CE stempel

Als een fles geen CE stempel draagt wilt het zeggen dat haar constructiejaar van voor 2001 is, en dat ze enkel bestemd is voor gebruik op het nationale grondgebied waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was. De CE normen bestonden toen nog niet. Die fles dient gebruikt te worden in het land waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was. 

Apragaz is bevoegd om flessen die niet bestemd zijn voor gebruik op het Belgische grondgebied te herkeuren. Die flessen worden dan voorzien van een A stempel.

De A stempel van Apragaz betekent : “Veiligheidsherbeproeving van BUITENLANDSE recipiënten voor autonoom duikerspak, die geen officiële BELGISCHE stempel dragen.  Volgens hun gedane verklaringen, zijn deze recipiënten bestemd voor gebruik in het BUITENLAND. Deze recipiënten moeten herbeproefd worden binnen de vastgestelde termijn van het land waar zij gebruikt worden met een maximum van 2 1/2 jaar.” 

Het betekent concreet dat een buitenlandse fles wel bij Apragaz in België mag herkeurd worden, om vervolgens gebruikt te worden in het land waarvoor ze bestemd is. 

Het vullen van flessen valt onder het Koninklijk besluit over het welzijn op het werk. De vuller moet in elke situatie een risico analyse maken vooraleer een fles te vullen. 

 

Regeling ivm het keuren en het vullen van flessen zonder CE stempel

Regeling ivm het keuren en het vullen van flessen zonder CE stempel

Het wel of niet vullen van een fles die NIET bestemd is voor gebruik op het BELGISCHE grondgebied valt 100% onder de verantwoordelijkheid van de vuller (idem voor niet gekeurde flessen). Die kan weigeren of aanvaarden om die fles te vullen. Wel is de vuller in GEEN geval gedekt door de verzekering in het geval van ongeval tijdens of na het vullen van die fles.

Conclusie:

- Een fles zonder CE markering is bestemd voor gebruik op het nationale grondgebied waarvoor ze oorspronkelijk bestemd was
- Apragaz is bevoegd om die flessen te herkeuren, wel zijn ze achteraf nog steeds bestemd voor gebruik op het nationale grondgebied waarvoor ze oorspronkelijk bestemd waren
- De vuller is 100% verantwoordelijk voor mogelijk ongevallen tijdens of na het vullen van een fles die NIET bestemd is voor gebruik op het BELGISCHE grondgebied (idem met niet gekeurde flessen)
- De verzekering dekt geen ongevallen met flessen die NIET bestemd zijn voor gebruik op het BELGISCHE grondgebied (idem met niet gekeurde flessen)                    
- Wij zijn niet bereid om die verantwoordelijkheid op ons te nemen

Getekend door carol Jane Poe - zaakvoerder van Bubble and Dive , en door SylvainVan Driessche - Head Labo1 bij Apragaz

De originele PDF kan hier gedownload worden.